Η εις Άδου κάθοδος


Λεπτομέρεια από τον Ορθόδοξο εικονογραφικό τύπο της Αναστάσεως, δηλ. της "εις Άδου καθόδου" αυγοτέμπερα επί ξύλου.
zoom-in detail of the classic Orthodox Icon of the Resurrection (i.e. the descent to Hades). Egg-tempera on wood.

Δεν υπάρχουν σχόλια: