Ο ευγνώμων ληστής


πρόταση για εικονογραφικό τύπο του Ευγνώμονος Ληστού

Δεν υπάρχουν σχόλια: