τι είναι η κόλαση;


(αυτο)στέρηση της αγάπης και της κοινωνίας;...
what is Hell? .. is it the (self) denial of Love and communion?..


(λεπτομέρεια)

Δεν υπάρχουν σχόλια: