Τρίμορφος δέησις

Τρίμορφος Δέησις, αναδιπλούμενη εικόνα, αυγετέμπερα επί ξύλου
"Deeisis", folding icon, egg-tempera on wood

Δεν υπάρχουν σχόλια: