Καπιταλισμός - αλληγορία


Αλληγορία του Καπιταλισμού στο πρόσωπο του σοφού βασιλιά Μίδα.
Ο σκοπός επετεύχθη, τα πάντα πια είναι χρυσά, όμως ο ολόχρυσος κόσμος αυτός καταρρέει.
Allegory of modern Capitalism in the face of king Midas.
He made everything out of gold, but his world now is falling apart..

Δεν υπάρχουν σχόλια: