Υδρύαλος επί ξηρού κονιάματος...

Ο Υδρύαλος είναι ένα νέο (ανόργανο) υλικό στην εργαλειοθήκη του σημερινού εικονογράφου, που προσφέρει μεγάλη αντοχή στον χρόνο, χαρακτηριστικό που τον κατατάσσει δίπλα στο παραδοσιακό "φρέσκο" στον χώρο της μνημειακής ζωγραφικής.
Τα ακόλουθα έργα είναι φτιαγμένα με υδρύαλο επάνω σε ξηρό τραχύ κονίαμα, για τις ανάγκες διακόσμησης ενός μικρού ιδιωτικού χώρου προσευχής.

 αγ.Ιωάννης ο Βατάτζης & αγ.Γεώργιος

αγ.Γεώργιος ο Χιοπολίτης

 αγ.Χριστόφορος & αγ.Μόδεστος

αγ. Χρυσή η εξ Αλμωπίας

τρίμορφος δέησις


Δεν υπάρχουν σχόλια: