Ἁγία Θεοδοσία ἡ ὁσιοπαρθενομάρτυς #2


Η εικόνα που βρίσκεται στο Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης (προηγούμενη ανάρτηση) έγινε προσπάθεια να ανασκευαστεί στο φυσικό της μέγεθος. 
Στο δεξί μέρος, που έχει καταστραφεί σχεδόν από την φθορά, επιλέξαμε να παραστήσουμε την αγία να κρατάει μικρή εικόνα του Κυρίου, σε υπόμνηση του γεγονότος που οδήγησε στο μαρτύριό της κατά την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας, κάτι που όμως δεν φαίνεται να υπάρχει στην πρωτότυπη εικόνα του 13ου αιώνος. 
Ένα ακόμα τόλμημα είναι η υποσημείωση του μοναχικού σχήματος κάτω από το ερυθρόχρωμο ράσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: