Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χατζῆς"Νεομάρτυς ἐκ Φιλαδελφείας, 
ἀθλήσας ὑπὲρ πίστεως ἐν ἔτει 1794."

Ἐξ ὄσων γνωρίζω, δὲν ὑπάρχει ἄλλη εἰκόνα τοῦ ἁγίου. Ἐπεχείρησα νὰ τὴν προσεγγίσω ὄσο καλύτερα μποροῦσα, βασισμένος στὶς ἐλάχιστες πηγὲς ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν βίο του. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 2 Ὀκτωβρίου.

St. Georgios Hatzis
Recent Matryr from Philadelphia
who confessed his faith with martyrdom in the year 1794
and is commemorated on 2nd October.

Δεν υπάρχουν σχόλια: